Vida Glow活动中奖名单出炉!

12

上期Vida Glow活动中奖名单如下:

① 微信昵称:Rachel 微信ID:jessca912

② 微信昵称:WendyXia-Luara 微信ID:wendyxia2011

③ 微信昵称:8/1 微信ID:ying93774399

恭喜以上3位幸运粉丝获得价值$26.99的Swisse胶原蛋白果冻条1盒!请大家于【美西7/17之前】把详细的收货地址和联系电话发送给播报员!以便于我们能够及时发货~

请大家于【美西7/17之前】把详细的收货地址和联系电话发送给播报员!以便于我们能够及时发货~

爆款播报员

发表于 Jul 13, 2020